Jump to content

Skapa melodier om du inte kan göra melodier


Atla Daga

2,300 views

Hur skapar man en melodi om man inte kan göra melodier? Det är mycket lätt att fastna, när man sitter där på sin kammare och ska skapa en melodi. Misströsta inte. Det finns alltid nya sätt att göra saker på. Här, en idé från mig. (In English at the bottom of the page).

1. Ta en enkel musikslinga och lägg in den i ditt DAW. Det behöver inte ens vara musikstycket du ska använda senare, det kan lika gärna vara en loop, eller motsvarande.

2. Låt musiken rulla. Spela in en röstslinga – utan att tänka. Sjung så galet och vilt som du känner för, eller motsatsen. Det behöver inte ens låta bra, det spelar ingen roll. Sjung eller prata bara direkt från huvudet.

3. Nu har du någon form av röstslinga. Skapa ett till spår i programmet du använder. Sätt första röstslingan på ”mute”. Spela in en röstslinga till. Kanske i en helt annan stil? Eller prata? Bara improvisera. Du behöver inte ens ha en text.

4. Fortsätt på detta sättet tills dess att du har så många röstslingor som du vill. Ibland spelar jag in 20 eller 30 röstslingor, som i låten nedan. (Collab-låten YEAR).

5. Lyssna på alla inspelningar en efter en. Ta ut de delar du tycker om, och ta bort resten.

6. Nu har du många olika typer av röstslingor, och förmodligen någon form av melodi i några av dem. Vilka delar passar ihop? Pussla tills du tycker att det låter ok. Flytta eventuellt omkring röstdelarna i den ordning som passar musiken. Kanske har du nu även en refräng, även om du inte ens var medveten om att du spelade in en.

7. Importera ditt musikstycke, eller kanske har du redan gjort det. Saknas något? Spela in igen. Förmodligen måste du spela in sången igen, men nu har du gjort ett låt av – ingenting, slumpmässiga inspelningar.

Du finner mig även här:

https://www.reverbnation.com/httpssoundcloudcomsaltlakrits1
https://open.spotify.com/artist/6LNlvSRNEl5tHcgM55Y7C2?si=Cy6q2TROTI68Pvi5h4fh6Q
https://site.spinnup.com/atla-daga/
https://www.youtube.com/channel/UCzJ6zpXkZ8MYklmCrjk4U0Q

--------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Having trouble coming up with melodies? It can be very easy to get stuck, sitting there in your chamber, but do not despair! There are always new ways of doing things. Below you will find one of the methods I use when faced with this problem.

1. Insert a loop or instrumental into your DAW to use as backing for your voice tracks. If you use a loop it will only be temporary, so anything that inspires your creativity will do.

2. Let the music roll. Record a voice track - without thinking. Sing as crazy and wild as you feel, or the opposite. It doesn't even have to sound good, it doesn't matter. Just sing or talk directly from your head.

3. Now you have some kind of voice loop. Create another track in the program you are using. Put the first voice recording on "mute”. Record another voice track. Maybe in a completely different style? Or talk? Just improvise. You don't even have to have a concept.

4. Continue this way until you have as many voice tracks as you want. Sometimes I record 20 or 30 voice tracks, as in the song below. (Collab song YEAR).

5. Listen to all recordings one by one. Keep the parts you like, and remove rest.

6. Now you have many different types of voice tracks, and probably some kind of melody in some of them. What parts fit together? Puzzle until you think it sounds ok. If necessary, move around the vocal parts in an order that suits the music. Maybe you now have a chorus too, even if you weren't aware you were recording one.

7. Import your piece of music - is something missing? You may have to record again, but you've made a song from nothing but random recordings.

3 Comments


Recommended Comments

Guest SyncEmotions

Posted (edited)

Några tips till vilka hörde jag förut.

8. Whatever you do, just repeat. Split the half and repeat again. It does not have to be so much complicated.

9. Try to play the same melody on a keyboard with Legato switched on.

10. When doubt, use flanger. 

11. Try the same with delay.

12. Vary the note length or pauses.

13. Nice try, keep trying, try again, try often. 

Edited by SyncEmotions
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • By Studio
   Melodier fastnar i minnet. Du kan säkert nynna en hel del låtar utan att du riktigt kommer ihåg texten? Melodin är en av de allra viktigaste komponenterna av din låt. Om du inte vill kompromissa med melodin, är det så klart bäst att börja med den. Då slipper du anpassa den till en text, tempot, rytmer, ackord och form med mera. Du ska prova dig fram och hitta ditt eget sätt att skriva melodier på. Om du inte är van låtskrivare kan du börja med att följa vårt förslag på workflow.
   Steg för steg
   De här momenten ingår:
   Utgångsläget Melodin & ackorden Kolla melodin & formen Texten Vilket arr vill melodin ha? 1 – Utgångsläget
   Du har olika känslor i kroppen varje gång du börjar skriva en ny låt. Den känslan skall du använda dig av! Ju mer du vet om hur musik fungerar desto mer vet du om hur du kan skriva musik som passar de känslor du vill arbeta med. Kunskap är en fantastiskt bra tillgång, men du ska skriva musiken med hjärtat, inte med hjärnan.
   Oavsett om du är van sångare eller inte är rösten oslagbar som redskap för att hitta fungerande, sångbara och uttrycksfulla melodier. Att sjunga påverkar även psyket på ett bra sätt, för att du syresätter din hjärna, men troligen också för att du påverkas av vibrationerna. Det hjälper dig att bli på bra humör och mer kreativ. Använd rösten utan komp, eller sjung och kompa dig själv. Se till att du inte blir störd av att andra lyssnar på vad du gör. Ge låtskrivandet tid. Det tar nästan alltid tid att komma in i ett kreativt flow.
   Skapa melodibitar. Känn dig fram. Spela in dig själv, eller skriv ner i noter. Försök komma in i ett tillstånd av flow och var inte bekymrad för hur allting skall hänga ihop, om melodierna får olika tempon, taktarter eller tonarter. Arbeta fram ett tiotal idéer som du känner för.
   2 – Melodin & ackorden
   Melodier och ackord hänger ihop. Många låtskrivare tycker det är svårt att inte skriva melodier utan att samtidigt välja ackord. Om du inte gjorde ackordföljder redan från början är det dags att göra det nu. Ett tips är att känna efter vilka tonarter du tycker att dina melodier kan passa i och börja med att använda de ackord som finns i de tonarterna. Läs mer om tonarter i tidigare blogginlägg: Vikten av rätt tonart – en guide till det perfekta soundet, samt om diatoniska ackord i: Låtskrivande: 7 användbara ackord du måste känna till.
   Alltför förutsägbar?
   Det går alltid att byta ut de ackord du först valt mot andra ackord. Din melodi får en annan känsla. Det beror på att:
   - De nya ackorden ger andra känslor
   - Meloditonerna får nya roller i de nya ackorden
   Prova ibland att reharmonisera, som det heter, det vill säga att byta ackorden mot nya. Det kan ge aha-upplevelser. De ackord som känns mest självklara är ibland också de som gör melodin minst spännande.
   3 – Melodin och formen
   Låtar är oftast uppbyggda av formdelar. Den typ av formdel som brukar kallas refräng fungerar på ett annat sätt än formdelen vers. Att använda versar och refränger är vanligt, men låtar behöver inte ha refränger och det finns andra vanliga typer av formtänkande än vers/refräng-tänkandet.
   Ett exempel på ett annat form-tänkande än vers/refräng är Vers/stick (eng: verse/bridge-form eller 32 bar form) som också kallas AABA-form. Detta formkoncept var mycket vanligt i populärmusik innan refrängerna blev populära. A-sektionen är den dominerande delen, vanligtvis med en hook vid början och slut. B-sektionen finns för variation. AABA-formen var standardinriktningen i den amerikanska traditionen för mainstream-låtskrivande, känd som Tin Pan Alley. Intresset har kommit och gått genom decennierna och här följer några låtar från 80-talet och framåt:
   Saving All My Love for You av Michael Masser och Gerry Goffin, framförd av Whitney Houston. Fields of Gold av och med Sting. Don’t Know Why av Jesse Harris, framförd av Norah Jones. Vilken typ av form som är vanlig beror på genre. Läs mer om form i vår bok Songwriting: Get Your Black Belt In Music & Lyrics.
   Undersök nu vilka av dina idéer som kan användas för formdelar i din låt. Du kanske vill att melodierna du tänker använda ska ha samma tempo, taktart och tonart, prova då att anpassa dem till varandra, men tänk också på att formdelar ibland kan vara ganska olika varandra. Variationen kan göra låten spännande. Skillnaderna kan ge spänning mellan formdelarna.
   Två exempel på en poplåt med många olika formdelar som skapar spänning är Let it Happen av och med Tame Impala samt Can’t Stop the Feeling av Justin Timberlake, Max Martin och Johan Schuster (Shellback), framförd av Justin Timberlake.
   Tänk efter hur formdelarna du gjort fungerar. Om du, till exempel, tänker använda en viss formdel som refräng behöver den göra det jobb som en refräng skall göra. Om det fungerar bra eller dåligt beror på hur formdelen är gjord men också på hur den fungerar tillsammans med de andra formdelarna. Det är vanligt att en refräng har de här egenskaperna:
   - Skapar mer upplevd energi än de andra formdelarna
   - Har en melodi som ligger lite högre i medeltonhöjd
   - Börjar (och slutar) med låtens mest minnesvärda melodislingor/hook
   4 – Texten
   Nu när du har melodi, ackord och form så finns det mycket som ger idéer och inspiration till en text! Känslostämningen och energinivån är kanske det viktigaste men också skillnader mellan formdelar. Ger låten intryck av att texten har flera teman, kanske med var sitt stämningsläge? Finns det någon del i låten som bryter av och är mycket annorlunda?
   Skillnader och variationer kan också finnas inne i formdelarna. Om melodin/ackorden gör någonting oväntat på något ställe borde kanske samma sak hända i texten? Om du skaffar dig en bra överblick kan de ge idéer till detaljerna. Eftersom det mesta (och bästa) i livet handlar om människans känslor, så vinner du på att vara medveten om hur du verkligen väcker känslor hon den som lyssnar. Tricket är att, som det heter, gestalta hellre än att förklara.
   Skriv nu en text!
   5 – Arret
   När du gör ett arr kan du vinna mycket på att använda en enda rytm som grundidé. Var hittar du grundrytmen? Lyssna på din melodi! Melodier har inte alltid starka rytmer i sig själva men det kan ändå vara tydligt att de passar bättre eller sämre ihop med en rytm eller en annan. Prova att göra några rytmer som är en eller två takter långa. Hämta inspiration från trum- eller percussionrytmer, lyssna på rytmerna i låtar du gillar, eller prova rytmer från inspelningsprogrammets ljudbibliotek. Vad passar ihop med din melodi?
   När du arrar kan du låta vissa instrument spela den här grundrytmen medan andra har rytmer som kompletterar grundrytmen. Ytterligare andra instrument, som tex stråkar och syntpads, har ofta mycket lite rytm och fungerar därför också bra ihop med grundrytmen.
   När arret är klart är det bara mix och mastring kvar. Visst ja! Innan din låt spelas in av en stor artist ska du verkanmäla den hos ditt rights society (Stim i Sverige), annars kan du till slut inte betala hyran. Har du gjort låten tillsammans med någon annan är det ännu viktigare att inte vänta med anmälan. Ni behöver komma överens om fördelningen INNAN pengarna trillar in.
   Sådärja! Slutet gott, allting gott.
   Artikel av Johan Wåhlander och Jan Sparby, författare till boken Songwriting: Get Your Black Belt in Music & Lyrics.
  • By Lotta Fahlén
   Camilla Dahlstedt. Foto: Selma Grönlund.
   Camilla Dahlstedt är sångerska och låtskrivare. Hon hörs som vokalist i indiepopbandet Last Lynx vilka blivit rosade i bland annat brittiska The Guardian. Nu frilansar Camilla som topliner för produktionsmusik och är aktuell med ny musik från bandet. Att jobba som topliner innebär att ansvara för text och melodi i en musikproduktion, och är ofta baserat på ett beat eller en instrumental bakgrund.
   Idag jobbar du som topliner, vill du berätta lite om resan dit?
   – Jag har inte gått någon låtskrivarutbildning utan min utbildning skulle jag nog säga har varit bandet. Jag har inte riktigt fattat att jag är topliner förrän nyss, vi har gjort musik ihop i massa år, sedan 2011, med bandet och färdigheten har nog successivt växt fram. Det var egentligen nyligen som jag började förstå att jag faktiskt kan göra det på egen hand. Men jag har alltid hittat på melodier och skrivit små texter - röstmemona och anteckningarna är otaliga i min telefon. Att jag nu skriver produktionsmusik började med att jag bodde hos en vän i Berlin för några år sedan som jobbade med reklammusik och genom honom fick jag jobb som vokalist. Sedan har jag genom dem jag jobbat med där kommit i kontakt med en person som gör produktionsmusik på uppdrag för BMG, han i sin tur har anlitat mig för att skriva och spela in topline på ett nuvarande projekt som han jobbar på.
   Kan du stega oss igenom din process när du skriver toplines?
   –  Hm, det kan absolut vara olika, men om jag första gången jag hör en låt vill röra på mig eller dansa till det alternativt att jag på en gång föreställer mig någonting visuellt, då vet jag att det kommer gå smidigt. Då måste jag bara hitta rätt ord för att beskriva de bilder jag ser eller känslor jag känner. Men ibland är det absolut inte så, då kanske jag måste jobba fram den känslan genom att skriva ner massa stödord, kanske kolla i någon anteckning sedan tidigare för att få inspiration, eller bara börja nynna in det första jag tänker på och sen lyssna vad det låter som att jag sjunger för att komma vidare.
   Är ditt tillvägagångssätt annorlunda när du skriver toplines åt andra vs egna projekt?
   – Ja absolut, när det kommer till bandet skriver jag nästan aldrig själv. Oftast är vi två, ibland nästan hela bandet på fem personer. Fokuset i melodi och text är mycket mer abstrakt än om jag skriver till produktionsmusik. Vi brukar fokusera på rytm och melodi i orden, om någon kommer förstå eller om det ens är grammatiskt korrekt är sekundärt, sången ska mer vara som ett instrument än något som står i centrum som berättande.
   –  När jag skriver till produktionsmusik är jag själv hemma och spelar in, sedan skickar vi idéer fram och tillbaka producenten och jag. Sedan är fokuset ett helt annat, oftast finns det referenser utifrån vad beställaren är ute efter, texten ska gärna vara generell och inte allt för laddad, flow och känsla är mycket viktigare då syftet i slutändan är att kunna använda musiken till till exempel ett flertal filmproduktioner. Det är en utmaning på ett helt annat sätt än med min egna musik.
   Var hittar du inspiration till texter och melodier?
   – Jag brukar alltid ha ett skrivblock med mig eller skriva anteckningar i mobilen, det kan vara allt från iakttagelser av människomöten och beskrivningar av fina färger i naturen under en promenad till att jag läser något ord någonstans som skulle vara fint att sjunga. Ilska och sorg brukar alltid, tyvärr, vara väldigt bra inspirationskälla.
   – Men det bästa är såklart när inspirationen kommer från själva musiken i sig och sätter igång någonting som bara trillar ur mig.
   Har du några tips och tricks för att skriva stämmor?
   – Jag skulle inte påstå att jag är någon hejare på stämmor, jag brukar egentligen bara prova och se om det låter bra, ibland måste jag ta ut melodin på piano/midiklaviatur och spela stämman för att dubbelkolla att det inte skär sig. Men oktaver är ju annars ett säkert kort om man vill få lite bredd på ett parti.
   –  Ett tips skulle väl kunna vara att inte underskatta unisona stämmor med olika röster, tycker det är så fint, ibland är det enklaste det bästa.
   Vad skulle du säga utgör riktigt bra toplines?
   – Oj vilken bra fråga. Jag gör nog ingen jätteskillnad på vad jag tycker är bra topline och bra musik eller produktion. Om jag vill röra på mig till det, oavsett tempo, så gillar jag det. Är också en sucker för det enkla, upprepningar, små enkla variationer av något litet till exempel ändelser av upprepande rader, låta en rad bara vara "oh" istället för text. Det får absolut inte vara alltför krångligt, om det är en avancerad melodi kanske jag kompenserar med simplare eller upprepande text, eller tvärtom.
   Och till sist – vad är du aktuell med framöver?
   – Vi släpper en EP med bandet i december, så det är bara att hålla utkik på alla olika musikplattformar!
   Last Lynx Spotify:

   Måndagsintervjun är en serie där @Lotta Fahlen intervjuar intressanta personer om olika ämnen inom musikskapande, och publiceras varannan måndag.
  • By Ollie Olson
   Det kan räcka med att du sätter av en eller ett par timmar om dagen eller några dagar i veckan, då du får sitta och koncentrera dig på att skriva musik, ensam eller tillsammans med någon.
   Se till att du har dina verktyg runt dig, det kan vara papper, penna, dator, ditt instrument, en telefon eller ett fickminne, så att du hela tiden kan spela in dina idéer som dyker upp. Försök skapa samma atmosfär varje gång, så att dina idéer kan flöda fritt utan att du behöver tänka på oväsentligheter.
  • By Ollie Olson
   Oftast blir det bättre att utgå ifrån egna erfarenheter så att det går att bli personlig, för ju mer personlig texten känns desto större chans har den att fastna hos människor.
   Om valet är att skriva konceptuellt om en annan person eller ett skeende så är det alltså viktigt att veta något om detta, annars blir texten ihålig och upplevs som falsk. Det är sedan viktigt att skapa en atmosfär i texten för att “suga in” lyssnaren – antingen genom att som i countrymusiken, beskriva en plats eller personer så grafiskt och tydligt som det bara går.
   Använd ”möbler”, d.v.s. skriv om saker, detaljer, om rummet där det hela utspelar sig för att skapa atmosfären. I andra genrer kan du skapa atmosfären genom att hitta ett språk – att bara använda specifika, poetiska ord till exempel som blir textens identitet. Allt för att texten ska bli personlig, specifik och tydlig.
  • By Ollie Olson
   Det viktiga när du skriver texten till din låt är att inte fastna i det tröga för då blir det väldigt lätt att sluta, och resultatet blir bara ytterligare en nästan klar låt.
   Ett tips som brukar rädda de flesta är att skriva ”klart” så att du får alla delar på plats – sätt en struktur, och att du sedan skriver låtsasord eller förstås ännu hellre något riktigt som förmedlar texten, om än inte helt perfekt, i de delar av texten som du inte kommit vidare med.
   På så sätt så får du en ”hel” låt. När du sedan lyssnar på din dator/mobil/fickminnes-inspelning av det du har gjort, så blir det enklare att skriva om och ändra sådant som du inte tycker är riktigt bra.
   Jag brukar själv skriva om en text, melodi eller byta ackord åtminstone fem – sex gånger innan jag är nöjd.
 • Blog Entries

 • Bloggar

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.