Jump to content
Annons

Skriva låttext med utgångspunkt från musiken


Atla Daga

2,338 views

Ett stort dilemma för många artister är texten. Misströsta ej – det behöver inte vara så svårt som det känns ibland! (In English at the bottom of the page)

1. Musiken! Den är ju det viktigaste. Jag brukar lyssna på låten jag ska jobba med, och koppla bort allt annat. Jag är ”i musiken”.

2. Varje ton i låten ger mig associationer. Jag skriver ner alla ord jag tänker på när jag hör tonerna. Tonerna ger mig oftast ett ord, även om jag kanske måste lyssna flera gånger.

3. Jag tänker aldrig i banorna: Nu ska jag skriva något poetiskt, eller snyggt. Orden kan jag alltid ändra sedan. Det är känslan jag vill åt.

4. Jag lyssnar på låten ett par gånger, och skriver sedan ner allt jag kommer på.

5. Nu har jag en massa ord, som kanske inte hör ihop, men de orden är känslan jag fick av låten. Orden ÄR låten i mitt huvud. Det är det viktigaste.

6. Sedan sätter jag mig ner och pusslar med orden. Vilka passar ihop, och vilka passar ihop med de olika ställena i låten?

7. Ofta skriver jag flera avsnitt text till samma ställe i låten. Sedan tar jag alla små avsnitt, och pusslar igen.

8. Om jag tycker om betydelsen i de ord musiken gav mig associationer till, men orden ej passar låten, går jag in på nätet och googlar efter synonymer.

9. Där har jag låten. I ord. Ofta förvånansvärt enkelt, om man bara lever sig in i musiken.


Här är en del av en text från min låt "Crawl into the underworld"
(Du kan se hela texten om du öppnar upp låten på Revebnation nedan via laptop/dator)

I will walk in the light of the past
and crawl into the underworld,
Where all the dreams I dreamed of are
What is there?
The clock is ticking in my head, and the blood rushes within my legs
But they tell me that I must crawl into the dark hole in front of my feet
I crawl, crawl down
But there is no fear
My toes rest on stones and branches
I'm falling down
To the other earth,
The one I knew existed,  
but only existed in my dreams before...

 

Du finner mig även här:

https://www.reverbnation.com/httpssoundcloudcomsaltlakrits1
https://open.spotify.com/artist/6LNlvSRNEl5tHcgM55Y7C2?si=Cy6q2TROTI68Pvi5h4fh6Q
https://site.spinnup.com/atla-daga/
https://www.youtube.com/channel/UCzJ6zpXkZ8MYklmCrjk4U0Q
------------------------------------------------------------

ENGLISH:

A major dilemma for many artists is the lyrics. Don't despair - it doesn't have to be as hard as it sometimes feels!

1. The music! It´s the most important thing. I usually listen to the song I'm working on and disconnect everything else. I´m "inside the music".

2. Each note in the song gives me associations. I write down every word I think of when I hear the notes. The notes usually give me a word, though I may have to listen several times.

3. I never think, "Now I'll make something poetic, or neat". I can always change the words afterwords. It´s the feeling I want to catch.

4. I listen to the song a couple of times, then write down everything I come up with.

5. Now I have a lot of words, which may not belong together, but those words are the feeling I got from the song. The words are the song in my head. It´s the most important thing.

6. Then I sit down and puzzle with the words. Which ones fit together, and which ones fit in with the different parts of the song?

7. I often write several sections of lyrics to the same place in the song. Then I take all the small sections and puzzle again.

8. If I like the meaning of the words the music gave me associations with, but the words don´t fit the song, I go online and google for synonyms.

9. Now I've got lyrics for my song. It´s often surprisingly simple if you just empathize with the music.

Above is a part of the lyrics from my song "Crawl into the underworld". (You can see the full lyrics if you open the song on SoundCloud below via laptop/computer).

2 Comments


Recommended Comments

Håller på att utveckla mig inom text och har testat lite med metoder som liknar den du beskriver. Verkar vara en bra metod.

För tillfället letar jag efter grupper på Facebook där man kan posta utkast till texter och få andras åsikter på dem. Har dock inte hittat några ännu som jag tycker verka funka bra. Har du tips på den typ av grupp jag är ute efter, på Facebook eller andra ställen? 

Link to comment

Hej!

Ursäkta mig för sent svar!

Ett tips kanske kan vara Hemstudiogruppen på FB? Annars vet jag faktiskt inte. Om det handlar om just låttexter anar jag att det kanske passar bäst med någon grupp där folk håller på med musik. 
Jag skulle nog prova där först. Återkom om den gruppen inte passade, så ska jag göra lite efterforskningar. 
 

Mvh / Atla

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...