Jump to content

Skriva låttext med utgångspunkt från musiken

Atla Daga

782 views

Ett stort dilemma för många artister är texten. Misströsta ej – det behöver inte vara så svårt som det känns ibland! (In English at the bottom of the page)

1. Musiken! Den är ju det viktigaste. Jag brukar lyssna på låten jag ska jobba med, och koppla bort allt annat. Jag är ”i musiken”.

2. Varje ton i låten ger mig associationer. Jag skriver ner alla ord jag tänker på när jag hör tonerna. Tonerna ger mig oftast ett ord, även om jag kanske måste lyssna flera gånger.

3. Jag tänker aldrig i banorna: Nu ska jag skriva något poetiskt, eller snyggt. Orden kan jag alltid ändra sedan. Det är känslan jag vill åt.

4. Jag lyssnar på låten ett par gånger, och skriver sedan ner allt jag kommer på.

5. Nu har jag en massa ord, som kanske inte hör ihop, men de orden är känslan jag fick av låten. Orden ÄR låten i mitt huvud. Det är det viktigaste.

6. Sedan sätter jag mig ner och pusslar med orden. Vilka passar ihop, och vilka passar ihop med de olika ställena i låten?

7. Ofta skriver jag flera avsnitt text till samma ställe i låten. Sedan tar jag alla små avsnitt, och pusslar igen.

8. Om jag tycker om betydelsen i de ord musiken gav mig associationer till, men orden ej passar låten, går jag in på nätet och googlar efter synonymer.

9. Där har jag låten. I ord. Ofta förvånansvärt enkelt, om man bara lever sig in i musiken.


Här är en del av en text från min låt "Crawl into the underworld"
(Du kan se hela texten om du öppnar upp låten på SoundCloud nedan via laptop/dator)

I will walk in the light of the past
and crawl into the underworld,
Where all the dreams I dreamed of are
What is there?
The clock is ticking in my head, and the blood rushes within my legs
But they tell me that I must crawl into the dark hole in front of my feet
I crawl, crawl down
But there is no fear
My toes rest on stones and branches
I'm falling down
To the other earth,
The one I knew existed,  
but only existed in my dreams before...

 

Du finner mig även här:

https://sv.quora.com/profile/Atla-Daga-2
https://www.facebook.com/dagaatla/
https://lessrecords.com/atla-daga/
https://soundcloud.com/user-700867278
https://www.reverbnation.com/httpssoundcloudcomsaltlakrits1
https://open.spotify.com/artist/6LNlvSRNEl5tHcgM55Y7C2?si=Cy6q2TROTI68Pvi5h4fh6Q

------------------------------------------------------------

ENGLISH:

A major dilemma for many artists is the lyrics. Don't despair - it doesn't have to be as hard as it sometimes feels!

1. The music! It´s the most important thing. I usually listen to the song I'm working on and disconnect everything else. I´m "inside the music".

2. Each note in the song gives me associations. I write down every word I think of when I hear the notes. The notes usually give me a word, though I may have to listen several times.

3. I never think, "Now I'll make something poetic, or neat". I can always change the words afterwords. It´s the feeling I want to catch.

4. I listen to the song a couple of times, then write down everything I come up with.

5. Now I have a lot of words, which may not belong together, but those words are the feeling I got from the song. The words are the song in my head. It´s the most important thing.

6. Then I sit down and puzzle with the words. Which ones fit together, and which ones fit in with the different parts of the song?

7. I often write several sections of lyrics to the same place in the song. Then I take all the small sections and puzzle again.

8. If I like the meaning of the words the music gave me associations with, but the words don´t fit the song, I go online and google for synonyms.

9. Now I've got lyrics for my song. It´s often surprisingly simple if you just empathize with the music.

Above is a part of the lyrics from my song "Crawl into the underworld". (You can see the full lyrics if you open the song on SoundCloud below via laptop/computer).0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Annons


 • Similar Content

  • By Ollie Olson
   När man skriver texter så är det viktigt att skriva om något som man kan eller känner till. Eller åtminstone kan skaffa sig den insikten så att texten blir trovärdig.
   Oftast blir det bättre att utgå ifrån egna erfarenheter så att det går att bli personlig, för ju mer personlig texten känns desto större chans har den att fastna hos människor.
   Om valet är att skriva konceptuellt om en annan person eller ett skeende så är det alltså viktigt att veta något om detta, annars blir texten ihålig och upplevs som falsk. Det är sedan viktigt att skapa en atmosfär i texten för att “suga in” lyssnaren – antingen genom att som i countrymusiken, beskriva en plats eller personer så grafiskt och tydligt som det bara går.
   Använd ”möbler”, d.v.s. skriv om saker, detaljer, om rummet där det hela utspelar sig för att skapa atmosfären. I andra genrer kan du skapa atmosfären genom att hitta ett språk – att bara använda specifika, poetiska ord till exempel som blir textens identitet. Allt för att texten ska bli personlig, specifik och tydlig.
  • By Lonesome sparrow
   Jag har en del låttexter som behöver musik. Visor, progg, rock o hårdrock
   En del av dem går att läsa här:
   https://www.poeter.se/Medlem?author_id=106069
   https://gratisrocktexer.blogspot.com/?m=1
    
   The Lady By the Lake
   With an arrow in her breast 
   this lady were lying 
   Close to the shore 
   this lady were dying 

   The lady by the lake 
   she's got a deadly wound 
   I kneeled down beside here 
   she was dying on the ground 

   She took my hand and whispered 
   she whispered kind of slow 
   - I was betrayed by a friend 
   You can't trust any soul 

   -I know about a woman 
   she's a widow to a gypsy king 
   This woman knows the answers 
   to almost everything 

   -I was on my way to see her 
   In the Reeds of Distress 
   when a friend to my family 
   put an arrow in my chest 

   -So please mister chosen one 
   please fullfill my quest 
   Seek her out in the swamp 
   so in peace I can rest 

   The lady by lake 
   died there in my arms 
   But I saw hope in her eyes 
   when she looked at me that warm 

   The lady by the lake 
   lies dead there by the shore 
   There're things i'd like to ask 
   but she won't answer anymore 


   By the lake I buried 
   a young lady in the sand 
   I will now fullfill her quest 
   and save the kingdom and the land 

   Under a wooden cross 
   I'll leave her to rest in peace 
   And what'll happen to her mission 
   I guess its up to me

 • Bloggar

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.