Jump to content
Annons

Privacy Policy

Integritetspolicy

Välkommen till sajten för Studio in Sweden AB (org. nr. 559205-3184) och relaterade tjänster såsom forum, nyhetsbrev, tävlingar, video och event. Genom att läsa och fortsätta använda Studios sajt och tjänster godkänner du våra användarvillkor och forumregler, vår cookie-policy och vår integritetspolicy (detta dokument).

Detta dokument utgör en överenskommelse mellan dig och oss om användandet av sajten och relaterade webbtjänster och event som drivs av oss. Här samlar vi information som i någon mån rör dina personuppgifter på studio.se.

1 Dataskyddsförordningen och din rätt till skyddade personuppgifter i EU
EU:s Dataskyddsförordning (Förordning (EU) 2016/679, hädanefter GDPR) ger invånare i Europeiska unionen i vissa fall starkare skydd av personuppgifter än enligt redan existerande rättigheter.

2 Personuppgifter på Studio.se

2.1 Användarkonton

Är du medlem på studio.se så har du en mejladress, ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till tjänsten. Som medlem går du med på att informationen du ger om dig själv sparas i Studios medlemsdatabas. Studio in Sweden AB kommer aldrig sälja denna information vidare till tredje part. Medlemskapet är frivilligt, personligt och får ej överlåtas eller lånas ut till annan. Du ska iaktta största omsorg så att dina inloggningsuppgifter ej röjs för obehöriga eftersom du är personligt ansvarig för allt som skrivs, görs och beställs från ditt medlemskonto. Glöm därför inte att logga ut när du är klar om du använder en dator som delas av flera.

Din mejladress används främst för administrativa ändamål: för att identifiera dig när du loggar in på sajten och tillhandahålla tjänster som registrerade medlemmar har tillgång till, för att kunna återställa bortglömda lösenord, samt för att kunna skicka bevakningar av ämnen eller annat innehåll om du har bett om det.

Mejladressen används även för att kostnadsfritt skicka vårt nyhetsbrev som ingår i medlemskapet. Du kan när som helst välja att avsluta nyhetsbrevet i brevets sidfot. Adressen kommer då att spärras. Vill du återuppta nyhetsbrevet längre fram med samma mejladress behöver du kontakta Studio för att bli borttagen från spärrlistan.

2.2 Mejladress används vid blockering av spam
För att minska mängden av skräppostinlägg använder vi en tjänst som tillhandahålls av Invision Power Services vilka också har utvecklat hela communityplattformen. Vid registrering av medlemskap skickas mejladress och ip-nummer till IPS Spam Defense Service som avgör hur sannolikt det är att det registrerande kontot kommer att skicka spam. Invision Power Services har en egen integritetspolicy vilken finns att läsa här: Privacy Policy.

2.3 Personuppgifter som finns i anslutning till användarkontot
Informationen som är associerad med användarkontot på Studio är frivillig, bortsett från mejladress, medlemsnamn (som inte nödvändigtvis är en personuppgift) vilka är obligatoriska för att kunna logga in och delta i diskussioner. Därutöver är det teoretiskt möjligt att följande information i användarkontot innehålla uppgifter som var och en för sig eller tillsammans med andra går att knyta till en person: ip-adress, primär medlemsstatus, sekundär medlemsstatus, medlemstitel, antal inlägg, registreringsdatum, tidszon, datum för senaste besök, datum för senaste inlägg, födelsedag, signatur, ryktesnivå, antal varningar, valt språk, profilinformationen ”Om mig”, Kön, Stad/plats, egen musikutrustning, intressen samt egna länkar till sina sidor på sociala medier såsom Facebook, LinkedIn, Skype, Yahoo, Jabber, ICQ, MSN och personlig hemsida.

I de fall som en medlem köper varor eller tjänster på Studio så behöver vi spara postadress, personnamn och möjligen även mobilnummer för att kunna fullfölja köpet. All information knuten till användarkontot är helt öppen för medlemmar att själva uppdatera bortsett från namnet på de eventuella köp som har gjorts samt ip-historik.

Vi köper inte in externa register eller samkör Studios medlemsdatabas med någon extern källa.

2.4 Så skyddar vi dina uppgifter
Studios säkerhetsrutiner omfattar bland annat tekniska och organisatoriska åtgärder med syftet att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, otillåten användning och åtkomst samt oavsiktlig spridning, ändring och radering. Förutom att uppgifterna lagras skyddat, är samtliga lösenord krypterade i flera led.

Vi ställer krav på alla tredjepartsorganisationer som vi kontrakterar att också tillämpa rimliga säkerhetsåtgärder. Vi uppdaterar och testar säkerheten löpande och begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de som måste ha tillgång till dem för att kunna administrera och sköta studio.se, Studios produkter, innehåll eller tjänster till dig. Vi arbetar för att hålla antalet plattformar som personuppgifter finns på till ett minimum. Dock kan Studio in Sweden AB inte hållas ansvariga för dataläckage eller datakorruption orsakad av hackeraktivitet.

Personuppgifter lagras i virtuella servrar som endast Studio har tillgång till. Driften sköts av Inleed (https://www.inleed.se) i Sverige där alla medlemsuppgifter finns, All administration, allt underhåll och säkerhetsarbete sköts av Studio. De uppgifter som delas med tredje part, som Mailjet (https://www.mailjet.com/) för utskick av nyhetsbrev, behandlar inte personuppgifter på annat sätt än att kunna fullfölja själva utskicket.

2.5 För innehåll och event som sponsras av tredje part
Studio samarbetar då och då med tredjepartssponsorer för att kunna erbjuda våra medlemmar tjänster eller event för branschfolk (på plats eller online) liksom andra tjänster och erbjudanden. I utbyte mot att vi ger dig sådana erbjudanden kan det hända att vi ber vi dig uppge personuppgifter vid registreringen om vi inte redan har dem.

Vi kan använda dessa personuppgifter för att sända det erbjudande som du har efterfrågat till dig. Dessutom kan vi dela dina personuppgifter med sponsorn eller sponsorerna av erbjudandet för att kommunicera med dig angående erbjudandet samt om ytterligare produkter, innehåll eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

Vänligen notera att så snart som vi har delat dina personuppgifter med sponsorn kommer sponsorns personuppgiftspolicy, inklusive information om hur du gör för att bli struken i framtiden, att gälla för dina personuppgifter.

3 GDPR

3.1 Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter
GDPR ställer krav på de som samlar in personuppgifter, som Studio, att de har laglig grund för insamling av personuppgifter om EU-invånare. Detta avsnitt är därför tillämpligt på alla sådana personuppgifter som insamlats av Studio.

Studio använder de personuppgifter som du ger oss för att förse dig med sådana produkter, innehåll och tjänster som du har efterfrågat, för att skicka viktiga meddelanden och för interna ändamål som revision, dataanalys och undersökningar med syftet att förse dig med information som vi anser ligger inom ramen för Studios verksamhet.  

Vi kan också använda dina personuppgifter för att erbjuda dig produkter, innehåll och tjänster som kan vara av intresse för dig, grundat på de intressen och preferenser som du har angivit hos oss. Dock delar vi inte dina personuppgifter med tredjepartsföretag för innehåll, event och andra tjänster eller erbjudanden.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke.

Om Studio behandlar dina personuppgifter för egna legitima ändamål kommer Studio att beakta och avväga varje tänkbar konsekvens för dig och dina rättigheter i enlighet med GDPR och annan tillämplig lagstiftning. Våra legitima affärsintressen tar inte överhanden över dina intressen. Studio kommer inte att använda dina personuppgifter i sammanhang där dina fri- och rättigheter är viktigare än våra legitima intressen, såvida vi inte har ditt samtycke eller i lag är ålagda att göra det eller har rätt att göra det.

3.2 Dina rättigheter och valmöjligheter
Om du meddelar oss att du vill att dina personuppgifter raderas (vilket avser ditt användarkonto på studio.se), eller att du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig i marknadsföringssyfte, eller om du på annat sätt vill inskränka Studios behandling av dina personuppgifter, kan vi behålla viss grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar. Vill du få ditt konto raderat, logga in på studio.se med det berörda kontot och skriv din begäran i kontaktformuläret längst ner på varje sida. För att undvika oavsiktlig radering av kontot, kan vi behöva ställa kontrollfrågor till dig.

4 Vid nytt ägande
Om ägandet av hela Studio in Sweden AB eller delar av det, dess produkter eller tjänster säljs eller överlåts kommer dina personuppgifter att överlåtas till den nya ägaren.

5 Så tar du kontakt
Om du har frågor, påpekanden eller klagomål som gäller Studio in Sweden AB:s policy om personuppgifter eller kakor ber vi dig att ta kontakt med oss, vilket du gör i kontaktformuläret längst ner på varje sida.

Om du anser att dina rättigheter när det gäller skydd av dina personuppgifter har åsidosatts och Studio AB inte har handlagt ditt klagomål på godtagbart sätt har du och varje invånare i EU rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet.

6 Förändringar och uppdateringar av Studio in Sweden AB:s villkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren på denna sida när som helst om det är nödvändigt på grund av lagändringar eller om Studio in Sweden AB tillför nya tjänster eller funktioner. Vid betydelsefulla ändringar av kakpolicyn kommer vi publicera ett meddelande på denna webbplats, men du bör också besöka denna webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad om den gällande policyn.

Studios sajt, nyhetsbrev och tjänster ägs och drivs av:
Studio in Sweden AB, Vegagatan 37, 761 32 Norrtälje, Sverige.

Dessa villkor uppdaterades senast: 2 mars 2020.

> Forumregler
> Sponsrade länkar
> Integritetspolicy (den här sidan)
> Kakpolicy

×
×
  • Create New...