Jump to content

Atla Daga

Medlem
 • Content Count

  47
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Atla Daga last won the day on October 11 2019

Atla Daga had the most liked content!

Community Reputation

11 Bra

About Atla Daga

 • Rank
  Med i gänget

About me

 • Kön
  Kvinna
 • Min utrustning
  Logic, Reason, Audacity mm, Röde, Universal Arrow, Focusrite, Yamaha och Pioneer monitorer, Akai synthar, iMac.

My music online

Recent Profile Visitors

1,738 profile views
 1. Hej! Ursäkta mig för sent svar! Ett tips kanske kan vara Hemstudiogruppen på FB? Annars vet jag faktiskt inte. Om det handlar om just låttexter anar jag att det kanske passar bäst med någon grupp där folk håller på med musik. Jag skulle nog prova där först. Återkom om den gruppen inte passade, så ska jag göra lite efterforskningar. Mvh / Atla
 2. Hej! Jag har redan anmält mig, anmäler min kompis Stina - vi tänkte göra den ihop. Är det ok?
 3. Jag lyssnar inte på radio:) Jag blir trött i huvudet av musik man har hört innan, men alla är ju som sagt olika. Själv inte alls intresserad av att göra hits, jag bara gör något. Bah, trött idag efter galen stalker, och orkar inte utveckla detta just nu - mer än att det finns andra forum för musik än just radio, och dylikt.... kanske då. Här är en låt jag har gjort.
 4. Ja, det hela beror ju såklart på vad man vill uppnå med sin musik. Om man vill göra hits eller ej. Men - jag undrar just om det inte kan vara dags för lite mer spännande saker som inte följer alla mallar. Alla gör ju dock musik på det sättet som passar dem bäst.
 5. Måste det finnas ett bestämt antal refränger och verser som är bestämt långa? Var hittar man den regeln?
 6. Hur skapar man en melodi om man inte kan göra melodier? Det är mycket lätt att fastna, när man sitter där på sin kammare och ska skapa en melodi. Misströsta inte. Det finns alltid nya sätt att göra saker på. Här, en idé från mig. (In English at the bottom of the page). 1. Ta en enkel musikslinga och lägg in den i ditt DAW. Det behöver inte ens vara musikstycket du ska använda senare, det kan lika gärna vara en loop, eller motsvarande. 2. Låt musiken rulla. Spela in en röstslinga – utan att tänka. Sjung så galet och vilt som du känner för, eller motsatsen. Det behöver inte ens låta bra, det spelar ingen roll. Sjung eller prata bara direkt från huvudet. 3. Nu har du någon form av röstslinga. Skapa ett till spår i programmet du använder. Sätt första röstslingan på ”mute”. Spela in en röstslinga till. Kanske i en helt annan stil? Eller prata? Bara improvisera. Du behöver inte ens ha en text. 4. Fortsätt på detta sättet tills dess att du har så många röstslingor som du vill. Ibland spelar jag in 20 eller 30 röstslingor, som i låten nedan. (Collab-låten YEAR från mitt första SoundCloud-konto). 5. Lyssna på alla inspelningar en efter en. Ta ut de delar du tycker om, och ta bort resten. 6. Nu har du många olika typer av röstslingor, och förmodligen någon form av melodi i några av dem. Vilka delar passar ihop? Pussla tills du tycker att det låter ok. Flytta eventuellt omkring röstdelarna i den ordning som passar musiken. Kanske har du nu även en refräng, även om du inte ens var medveten om att du spelade in en. 7. Importera ditt musikstycke, eller kanske har du redan gjort det. Saknas något? Spela in igen. Förmodligen måste du spela in sången igen, men nu har du gjort ett låt av – ingenting, slumpmässiga inspelningar. Atla Daga – YEAR Du finner mig även här: https://sv.quora.com/profile/Atla-Daga-2 https://www.facebook.com/dagaatla/ https://lessrecords.com/atla-daga/ https://soundcloud.com/user-700867278 https://www.reverbnation.com/httpssoundcloudcomsaltlakrits1 -------------------------------------------------------------------- ENGLISH: Having trouble coming up with melodies? It can be very easy to get stuck, sitting there in your chamber, but do not despair! There are always new ways of doing things. Below you will find one of the methods I use when faced with this problem. 1. Insert a loop or instrumental into your DAW to use as backing for your voice tracks. If you use a loop it will only be temporary, so anything that inspires your creativity will do. 2. Let the music roll. Record a voice track - without thinking. Sing as crazy and wild as you feel, or the opposite. It doesn't even have to sound good, it doesn't matter. Just sing or talk directly from your head. 3. Now you have some kind of voice loop. Create another track in the program you are using. Put the first voice recording on "mute”. Record another voice track. Maybe in a completely different style? Or talk? Just improvise. You don't even have to have a concept. 4. Continue this way until you have as many voice tracks as you want. Sometimes I record 20 or 30 voice tracks, as in the song below. (Collab song YEAR from my first SoundCloud account). 5. Listen to all recordings one by one. Keep the parts you like, and remove rest. 6. Now you have many different types of voice tracks, and probably some kind of melody in some of them. What parts fit together? Puzzle until you think it sounds ok. If necessary, move around the vocal parts in an order that suits the music. Maybe you now have a chorus too, even if you weren't aware you were recording one. 7. Import your piece of music - is something missing? You may have to record again, but you've made a song from nothing but random recordings.
 7. Väldigt bra skrivet språkmässigt. Bra och lättfattat innehåll.
 8. Hej! Var hittar man dina låtar? Mvh / Atla
 9. Ett stort dilemma för många artister är texten. Misströsta ej – det behöver inte vara så svårt som det känns ibland! (In English at the bottom of the page) 1. Musiken! Den är ju det viktigaste. Jag brukar lyssna på låten jag ska jobba med, och koppla bort allt annat. Jag är ”i musiken”. 2. Varje ton i låten ger mig associationer. Jag skriver ner alla ord jag tänker på när jag hör tonerna. Tonerna ger mig oftast ett ord, även om jag kanske måste lyssna flera gånger. 3. Jag tänker aldrig i banorna: Nu ska jag skriva något poetiskt, eller snyggt. Orden kan jag alltid ändra sedan. Det är känslan jag vill åt. 4. Jag lyssnar på låten ett par gånger, och skriver sedan ner allt jag kommer på. 5. Nu har jag en massa ord, som kanske inte hör ihop, men de orden är känslan jag fick av låten. Orden ÄR låten i mitt huvud. Det är det viktigaste. 6. Sedan sätter jag mig ner och pusslar med orden. Vilka passar ihop, och vilka passar ihop med de olika ställena i låten? 7. Ofta skriver jag flera avsnitt text till samma ställe i låten. Sedan tar jag alla små avsnitt, och pusslar igen. 8. Om jag tycker om betydelsen i de ord musiken gav mig associationer till, men orden ej passar låten, går jag in på nätet och googlar efter synonymer. 9. Där har jag låten. I ord. Ofta förvånansvärt enkelt, om man bara lever sig in i musiken. Här är en del av en text från min låt "Crawl into the underworld" (Du kan se hela texten om du öppnar upp låten på SoundCloud nedan via laptop/dator) I will walk in the light of the past and crawl into the underworld, Where all the dreams I dreamed of are What is there? The clock is ticking in my head, and the blood rushes within my legs But they tell me that I must crawl into the dark hole in front of my feet I crawl, crawl down But there is no fear My toes rest on stones and branches I'm falling down To the other earth, The one I knew existed, but only existed in my dreams before... Du finner mig även här: https://sv.quora.com/profile/Atla-Daga-2 https://www.facebook.com/dagaatla/ https://lessrecords.com/atla-daga/ https://soundcloud.com/user-700867278 https://www.reverbnation.com/httpssoundcloudcomsaltlakrits1 https://open.spotify.com/artist/6LNlvSRNEl5tHcgM55Y7C2?si=Cy6q2TROTI68Pvi5h4fh6Q ------------------------------------------------------------ ENGLISH: A major dilemma for many artists is the lyrics. Don't despair - it doesn't have to be as hard as it sometimes feels! 1. The music! It´s the most important thing. I usually listen to the song I'm working on and disconnect everything else. I´m "inside the music". 2. Each note in the song gives me associations. I write down every word I think of when I hear the notes. The notes usually give me a word, though I may have to listen several times. 3. I never think, "Now I'll make something poetic, or neat". I can always change the words afterwords. It´s the feeling I want to catch. 4. I listen to the song a couple of times, then write down everything I come up with. 5. Now I have a lot of words, which may not belong together, but those words are the feeling I got from the song. The words are the song in my head. It´s the most important thing. 6. Then I sit down and puzzle with the words. Which ones fit together, and which ones fit in with the different parts of the song? 7. I often write several sections of lyrics to the same place in the song. Then I take all the small sections and puzzle again. 8. If I like the meaning of the words the music gave me associations with, but the words don´t fit the song, I go online and google for synonyms. 9. Now I've got lyrics for my song. It´s often surprisingly simple if you just empathize with the music. Above is a part of the lyrics from my song "Crawl into the underworld". (You can see the full lyrics if you open the song on SoundCloud below via laptop/computer).
 10. Ja, missledande rubrik, den är kopierad. Det är ju inte rabatt på allt. Det stämmer.
 11. https://www.waves.com/specials?utm_source=wnletter&utm_medium=email&utm_content=shop-all-specials-btn&utm_campaign=top-ranking-50-off-june-2019#sort:path~type~order=.default-order~number~asc|views:view=list-view|paging:currentPage=0|paging:number=20
 12. Samtidigt kan det vara kul, att göra det just helt extremt bra, även om aningen onödigt. Själv skulle jag nog det, om jag hade en sådan liten vrå, men jag sjunger ju. Japp, vi kanske behöver veta exakt hur tyst det måste vara, och hur mycket ljud det kommer utifrån?
 13. Citat från en som spelar på heltid: ”Tex med en shure SM 57. I kanten på högtalar elementet. Riktat snett in mot konen. För ett hårdare ljud i mitten rakt in mot konen. Men jag använder första alternativet till 96%”.
 14. Men - han skriver att det måste vara tyst i båset. Det är därför det måste ljudisoleras. Ljud kommer ju även från grannar. Nu vet inte jag hur pass tyst det verkligen måste vara. Man kan ju tycka, som du skriver, att ljudisolering ej behövs, utan aukustikbehandling.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.