Jump to content
Annons
 • En studiobyggares erfarenheter

  Christian Borg valde att bygga en studio helt själv. Han fattade beslutet när han blev erbjuden en större källarlokal som han fick göra i princip vad han ville med.

  joachime

  mixroom.png.b50dbde076194dfa108ffc12c988ae54.png
  Vänster: Skiss av det obehandlade rummet, gjord i programmet Sketchup. Höger: Sketchup-skiss av rummet med en vinklad frontvägg.

  – Jag hade både tid och materiella resurser för att förverkliga det, berättar Christian Borg. När jag påbörjade projektet hade jag förvisso redan de flesta verktygen hemma, men jag är inte direkt van att bygga och dona. I efterhand kan jag konstatera att det bara var att köra på!

  Men innan han åkte till byggvaruhuset för att köpa material hade han samlat på sig en hel del teoretisk kunskap om studiobygge i allmänhet och akustikbehandling i synnerhet via litteratur och olika nätforum.

  – Innan jag drog i gång projektet hade jag kollat runt på lite olika forum hur andra hade gjort, berättar Christian. Jag älskar att lära mig nya saker och studiobygge verkade som ett spännande område att sätta tänderna i.

  Han samlade på sig länkar och boktips för att få en uppfattning om hur man gick tillväga och vad som behövde göras. Böckerna fick han tag i via universitetsbibliotek och nätbokhandlare. Bitvis var det en del krävande teorier och texter att beta sig igenom.

  – Det var en del matematik och lite kluriga teoretiska resonemang. Men jag läste naturvetenskapligt program på gymnasiet och datateknik på universitetet, så matematiken var inget hinder. 

  Efter att ha bollat lite idéer på nätet beslöt sig Christian för att utgå från principerna RFZ och LEDE (reflektionsfri zon och live end, dead end). Men han ville också att det skulle bli en inspirerande och trivsam miljö att arbeta i. De nödvändiga åtgärderna för att få pli på ljudåtergivningen fick inte göra studion till en steril och tråkig plats.

  01_studiobygge.jpg.c52cbe9f1dc22d14e63f0bac23d9f4c2.jpg
  Vänster: Utrymmet mellan spånskiva och vägg tätas med akustikfogmassa. Mitten: Här är regelverket för ena halvan av den vinklade väggen på plats. Höger: Fönstret tätas på samma sätt med regelverk, sedan spånskiva och akustikfog.

  Christian valde att inte göra någon övergripande detaljplan. Han gjorde däremot en uppskattning av hur mycket tid bygget skulle kräva och satte en gräns för vad det fick kosta. Sedan satte han upp vissa delmål och tillät sig att ibland stanna upp för att fundera igenom detaljer och skaffa sig mer information.

  Det första delmålet var ljudisolering. Han använde ett mycket enkelt och smart knep för att ta reda på var någonstans och hur mycket ljud som läckte ut ur lokalen. Det som behövs är en ljudanläggning. Man spelar upp musik inne i lokalen och går sedan ut och lyssnar hur mycket det läcker. Lyssna utanför dörrar och fönster, vid ventilationstrummor och eventuellt inne hos en granne. Har man tillgång till decibelmätare kan man göra ännu mer noggranna mätningar genom att spela upp rosa brus och sedan mäta nivåer inuti rummet och vid olika punkter utanför.

  Christian konstaterar att isolering till stor del är en kostnadsfråga. Efter en avvägning mellan fördelarna med en rejäl ljudisolering ställt mot vad det skulle kosta att genomföra beslöt han sig för att enbart behandla de största läckagen. I Christians fall rörde det sig om ett ytterfönster och en dörr som ledde till en intilliggande lokal. I och med att han inte hade behov av någondera beslöt han sig för att bygga för dem med mineralull och MDF-skiva.

  Nästa steg var att skapa en reflektionsfri zon vid lyssningspositionen. Inspiration hämtades från konstruktions­modeller på John Sayers forum och från BBC:s tekniska rapporter. Den främre väggen delades in i sju olika delar. Christian skapade vad han själv kallar en enkel biljardbollsberäkning i Excel för att finna de optimala vinklarna så att den främre väggens olika delar reflekterar ljud bortanför lyssningspositionen. Högtalarna, ett par Genelec 8030, beslöt han att bygga in i väggen med hjälp av bafflar för att minimera reflektioner mot närstående vägg.

  02_studiobygge.jpg.5f39b95b3eb4312bd5421b2cedf7a320.jpg
  Vänster: Den vinklade frontväggen är här monterad och högtalarna sitter på plats. Höger: Bakom den vinklade väggen sitter absorberande mineralull.

  Efter att ha monterat väggar, fyllt utrymmet bakom med mineralull och fått högtalarna på plats mätte Christian upp rummets frekvensrespons med hjälp av programmet Room Eq Wizard och en mätmikrofon från Behringer.

  – Jag är förvånad över hur stor skillnad det gjorde i det lägre registret om man jämför med hur rummet lät helt obehandlat, säger Christian.

  Både utklingningstid och frekvensrespons förbättrades avsevärt. Nästa steg var att montera ett akustiktak av kontorsmodell. Utrymmet ovanför akustiktaket fylldes upp med mineralull. Han passade även på att konstruera ett ljuddämpat och fläktförstärkt insug framför husets vanliga ventil. Dessutom installerades ytter­ligare absorbenter på sidorna och mot bakre väggen. Efter nya mätningar kunde Christian konstatera att ingreppet hade haft inverkan på frekvensrespons och utklingningstid så långt ned som till 50 hertz.

  När musikutrustningen hade ställts på plats och rummet inretts med bland annat lite trivsam belysning satte Christian studiobyggandet på paus.

  – Diffusorer till bakre väggen är det enda som är kvar på min att-göra-lista, berättar han. Jag har inte lika mycket tid till byggande i dag som jag hade för ett år sedan. När jag får tillfälle att bygga dem kommer jag nog förlita mig dels på teori jag kommit över och dels på chans.

  Christian sammanfattar sitt byggprojekt på det här viset:

  – Jag trodde inte att bygget skulle bli så komplext som det blev. Varje lösning är på sätt och vis unik. Om jag skulle bygga på nytt skulle jag nog testa andra lösningar. Dels av nyfikenhet, men också för att försöka hålla det lite enklare.

  blatt_streck.png.4426156f85931b83cab4ec8d315642ba.png

  Varning!
  Om du inte vet exakt vad du håller på med, modifiera inte elektrisk utrustning på egen hand. Studio tar inget som helst ansvar för de eventuella skador som uppstår till följd av vårdslöshet.

  blatt_streck.png.4426156f85931b83cab4ec8d315642ba.png

  Tips och råd inför studiobygget från Christian

  • Det är inte nödvändigt att lära sig allt om akustik för att lyckas med studiobygget. Goda råd finns på nätet.
  • Börja med att göra en budget och en uppskattning av hur mycket tid bygget kräver.
  • Sätt begränsningar på projektets storlek. Det är lätt att tappa lusten om bygget blir för omfattande. 
  • Håll jämvikt mellan en akustiskt korrekt och kreativ miljö.

  Christians lästips

  • Master Handbook of Acoustics, 5:e upplagan (McGraw-Hill, 2009) av F. Alton Everest – detta är en lättläst och prisvärd bok som jag rekommenderar, även om man inte planerar att bygga studio. 
  • Room Acoustics (Spoon Press, 2000) av Heinrich Kuttruff – för den som är insatt i matematik.
  • Acoustic absorbers and diffusers (Spoon Press, 2004) av Trevor J. Cox & Peter D’Antonio – även denna bok har lite mer matematiskt och tekniskt innehåll.

  Länktips

  blatt_streck.png.4426156f85931b83cab4ec8d315642ba.png

  christian_borg.jpg.6d148f2667f3033620ebcf08dade5cea.jpg

  Fakta/Christian Borg
  Christian finns på Studios forum under namnet @cborg. Han spelar och skriver musik på fritiden. Som ung övade han klassiskt på piano för att senare inspireras av syntbaserad pop som Depeche Mode och The Cure. The Purple Bunker, som han kallar sin studio, är den första han har byggt. Intresset för att bygga själv väcktes för något år sedan när han skaffade ett nytt monitorsystem och insåg att rummet behövde akustikbehandlas för att investeringen skulle komma till sin rätt.

  blatt_streck.png.4426156f85931b83cab4ec8d315642ba.png

  I serien

  Serien publicerades ursprungligen i Studio 5-2010 och uppdaterades 29 mars 2023


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Studio nb_2_2.jpg

×
×
 • Create New...