Jump to content
Annons
  • entries
    5
  • comments
    6
  • views
    4,258

Vad är ljud egentligen?


wellness music

1,208 views

Intressant som tusan Christian! Jag kan nästan se orgelpipan och den vattenisolerade kompressorn framför mig :)

När vi ändå är inne på Sabine så kan vi ju fortsätta lite allmänt om ljud och vad det egentligen är.

Så, vad är ljud egentligen? Jo, enkelt kan man förklara ljud som mekaniska vågor som fortplantar sig i fasta material, vätska eller gas. Det som vi normalt uppfattar som ljud är när dessa vågrörelser fortplantar sig i luften (gas) och bildar tryckvariationer som sedan sätter våra trumhinnor i rörelse. Här ser man den oscillerande rörelsen som uppstår och pressar luftmolekylerna framför sig http://www.acs.psu.e...wavemotion.html

Vad är det då som gör att ljud kan låta olika? Det är egentligen två saker, frekvens som mäts I hertz (Hz) och ljudstyrka (amplitud) som mäts I decibel. Frekvens som mäts i Hertz är lika med antal svängningar per sekund och är också lika med tonhöjden på ljudet. Ju fler svängningar per sekund dessto högre frekvens / ton blir det helt enkelt. Att vi upplever att tonen A 440 Hz låter annorlunda på olika instrument beror på vilka övertoner som det specifika instrumentet genererar. Det återkommer vi till lite längre fram.

Med Sabines ljudexperiment färskt i minnet så kan vi också kika på vad som egentligen händer när ljudet från hans orgelpipa träffar de rumsavskiljande ytorna (golv, väggar och tak) i hans experiment. När ljudet från orgelpipan har färdats genom luften och slutligen träffar till exempel taket, så kommer en del av ljudet att absorberas av materialet i taket, en del kommer att reflekteras tillbaka I rummet och en del av ljudet kommer helt sonika gå rakt igenom taket. Byggmaterialens egenskaper bestämmer här hur mycket av ljudvågornas energi som absorberas, respektive reflekteras eller går rakt igenom. Vi kommer framöver ta upp några olika material och byggtekniker som praktiska exempel på detta.

Som Christian skrev så definieras ljudabsorptionen som produkten av en yta och en absorptionsfaktor, vilket innebär att ljudabsorptionen för ett slutet rum = summan av rummets avgränsande ytors absorption där olika byggmaterial uppvisor olika absorptionsfaktorer. Luften har också en viss absorption, framför allt vid höga frekvenser, men den brukar man oftast inte ta hänsyn till när man räknar på mindre rum. Tänkte gå igenom lite mer om ljudabsorption i nästa inlägg.

Hejja // Björn :)

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...