Jump to content

Lithium

Medlem
 • Content Count

  767
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Lithium

 1. Nu står diskussionen still. Jag är mycket väl bekant med dina ståndpunkter. Jag förstår vad du menar, jag förstår varför du tycker som du gör och jag säger inte att du tolkar recensionen fel. Om du skall få mig att omvärdera mina synpunkter måste du först kunna motbevisa dessa och således förutsätter en sådan motbevisning att du är införstådd med vad jag menar, inte att du håller med i resonemanget men att du förstår resonemanget. Här hjälper det alltså inte hur många gånger du upprepar din egen ståndpunkt i frågan. Tillslut måste du nå en punkt i diskussionen där du inser fördelen med att fråga hur jag menar istället för att gång på gång upprepa sådant som du vet att jag redan känner till. Eller är det som jag skriver över huvud taget inte relevant för dig - diskuterar du med en vägg, varför gör du det? Det är alltså denna mening vi diskuterar: "Ibland varierar han sig genom att slänga in en dos skitnödighet eller Downs syndrom i rösten och det är då man på riktigt börjar fundera över hur många år man behöver sitta inne för överlagt mord i Sverige.". Sångaren varierar sig, enligt recensenten, genom att ibland låta som om han vore skitnödig och ibland låta som om han hade Downs syndrom. Det är viktigt här att poängtera att det inte står att sångaren faktiskt är skitnödig eller att han faktiskt har downs syndrom. Om sångaren vore skitnödig och lät som om han vore skitnödig, eller om sångaren hade downs syndrom och lät som om han hade det, ja då hade både skitnödigheten och downs syndrom rättfärdigat varför sångaren lät som han gjorde. Recensenten hade således inte kunnat använda sig av "skitnödighet" eller "downs syndrom" för att påpeka, vad han menar, var en dålig sångprestation. Slutsattsen blir att det är en person som inte är skitnödig och som inte har downs syndrom som recensenten, när han hör, börjar fundera över hur många år man behöver sitta inne för överlagt mord. Fråga 1) - är ovan resonemang ologiskt, hur? Fråga 2) - Om jag hör någon sjunga som jag, enligt min mening, anser låter precis som någon som har downs syndrom, kan jag då på ett mer logiskt sätt beskriva detta än att säga "Han sjunger som om han hade downs syndrom"? Fråga 3) - Om jag hör någon sjunga som jag, enligt min mening, anser låter precis som någon som är skitnödig, kan jag då på ett mer logiskt sätt beskriva detta än att säga "Han sjunger som om han vore skitnödig"?
 2. Ja, utifrån recensionen och efter som recensenten i efterhand själv har sagt: "Med det [liknelsen med downs syndrom] vill jag inte säga att det är fel eller illustrera Downs syndrom på något negativt sätt". Så skulle jag svara just det.
 3. Nej, det går inte att skriva en recension som inte är subjektiv. Det går inte att skriva något som inte är subjektivt. Forskare som förväntas beskriva ett fenomen så objektivt som möjligt eftersträvar att uppräthålla vad man inom fenomenologin kallar epoché dvs. att man sätter sina egna erfarenheter, åsikter och fördomar inom parentes i ett försök att vara så objektiv som möjligt. En recensent gör motsattsen till epoché, det är han som subjekt som är det viktiga i beskrivning av fenomenet. Det är alltså inte helt lätt att förstå den Andres subjektivitet samt vilka intentioner denna rymmer. Vi vet alltså inte utifrån att endast läsa recensionen huruvida recensenten menade att illustrera downs syndrom på ett negativt sätt. Men som han skriver i efterhand: Angående kommentaren om Downs syndrom och Robert Petterssons sångteknik är det beklagligt att så många känner sig kränkta av denna liknelse. Jag använde liknelsen för att belysa att jag i mina öron tycker att Robert har svårt att förmedla sin lyrik på tydligt vis. Med det vill jag inte säga att det är fel eller illustrera Downs syndrom på något negativt sätt, det är snarare en beskrivning på något som jag tycker i detta fall blir problematiskt för musiken "Text i sig själv är ingenting, utom vad mänsklig tolkning gör den till" och jag håller med dig där. Det väsentliga är dock hur man väljer att agera när man tolkar en text. Du kan antingen väga in dina egna fördommar och tolka utifrån dem eller så väljer du aktivt att bortse från fördomar när du tolkar för att på så sätt söka förståelse för vilka intentioner författaren kan ha haft. Viktigt tror jag är att man eftersträvar att bortse från sin egen föreställningsvärld för att på bästa sätt kunna nå textens horisont. Rent hypotetiskt: Om jag hör någon sjunga som jag, enligt min mening, anser låter precis som någon som har downs syndrom, kan jag då på ett mer logiskt sätt beskriva detta än att säga "Han sjunger som om han hade downs syndrom"? Han tycker att det är negativt att någon som inte har downs syndrom sjunger som om han har det. Ingenting sagt om att det vore negativt att personer som har downs syndrom sjunger som om dom har det. Angående kommentaren om Downs syndrom och Robert Petterssons sångteknik är det beklagligt att så många känner sig kränkta av denna liknelse. Jag använde liknelsen för att belysa att jag i mina öron tycker att Robert har svårt att förmedla sin lyrik på tydligt vis. Med det vill jag inte säga att det är fel eller illustrera Downs syndrom på något negativt sätt, det är snarare en beskrivning på något som jag tycker i detta fall blir problematiskt för musiken
 4. Självklart kan man vara både pejorativ och subjektiv. Det är möjligt att recensenten är pejorativ (gentemot personer med downs syndrom), men då hans intention med att använda sig av downs syndrom-liknelsen är subjektiv kan Vi omöjligt avgöra huruvida han menar det pejorativ eller ej. Vad hitlistorna har med saken att göra förstår jag inte, vill du utveckla frågan? Jag anser inte att recensenten bör äras med en medalj eller liknande och jag anser inte att han är någon förkämpe för de svagas och de handikappades rätt i samhället, inte på något sätt.
 5. Om tre och ett halvt år beräknar jag vara klar.
 6. Jag låtsas inte. Därför att du läser in saker i texten som inte nödvändigtvis behöver stå där, som jag skrev i ett av mina tidiga inlägg: "Det är inte helt orimligt att recensenten använder Downs syndrome pejorativt [gentemot personer med downs syndrom], dock är ju recensentens intention subjektiv." Läser vi recensionen som den är utan att läsa in sådant som egentligen inte står framgår det inte att recensenten säger något negativt om personer med downs syndrom, recensenten säger endast något negativt om sångaren och sångaren har inte downs syndrom. Vad ger oss då rätten att hävda att han menar det på ett sådant sätt - på ett sådant sätt som vi själva har läst in saker i texten - och att sedan döma recensenten för detta?
 7. Precis. Recensenten vill alltså slå ihjäl någon som inte har downs syndrom.
 8. Har recensenten föreskrivit att det är fel att vara handikappad, utvecklingsstörd eller annat, vart då? På vilket sätt sparkar recensenten ner på personer med downs syndrom i recensionen?
 9. Jag håller med, i det hypotetiska fall där möjligheten att välja finns. Nu är det ju så att möjligheten att välja egentligen inte existerar. Så, har man downs syndrom och uppfattar sig leva ett fullvärdigt och lyckligt liv så är det väl just det man gör - lever ett fullvärdigt och lyckligt liv. Eller?
 10. Man kan säkert ha ett fullvärdigt och minst lika lyckligt liv med downs syndrom som vore man utan. Dock skulle jag tro att de flesta människor, om de fick möjlighet, skulle välja att leva ett liv utan downs syndrom. Vad tror du?
 11. Alltså, negativt i den mån att det vore nedsättande gentemot personer med downs syndrom från recensentens sida.
 12. Han drar in den åkomman som personer med downs syndrom har och applicerar åkomman på en person som inte har åkomman. Därmed ingenting sagt om att det vore negativt för personer med downs syndrom att inneha den åkomman de i realiteten har.
 13. 1) Ja 2) Ja 3) Han drar in den åkomman som personer med downs syndrom har och applicerar åkomman på en person som inte har åkomman. Därmed ingenting sagt om att det vore negativt för personer med downs syndrom att inneha den åkomman de i realiteten har.
 14. 1) Om jag hävdar att du talar som en femåring, vilket implicerar att jag anser att du talar dåligt då du inte är fem år och i regel bör en vuxen tala något bättre än en femåring. Vore detta då nedsättande mot alla femåringar? Att en femåring talar som en femåring är väl inget konstigt, att någon med downs syndrom sjunger som om han har downs syndrom är väl inte heller det något konstigt? 2) Alltså talar recensionen om en person som inte har downs syndrom, inte om en person/personer som har downs syndrom. Recensenten såg det som något negativt [för en person som inte har downs syndrom] att ha en röst som låter som en Downs syndrom-drabbad. Recensionen säger alltså inget om att det är negativt för en person som har downs syndrom att ha en röst som låter som att han har downs syndrom. Har ingen koll på hitlistorna.
 15. 1) Bortser man per automatik från en persons (med downs syndrom) goda kvaliteter när man uttrycker vad som är en realitet rörande dennes sätt att sjunga? 2) Hänvisar inte meningen till ett handikapp som sjukdomen Downs syndrom medför och som appliceras på en person som inte har downs syndrom? Jag svarar gärna på dina frågor, vilka har jag missat?
 16. Är det inte så att det ovan talas om en person som inte har downs syndrom?
 17. På vilket sätt är det nedsättande att uttrycka att någon som har downs syndrom sjunger som om han har downs syndrom? Är inte det en realitet? Vart i texten talas det om personer/person som har downs syndrom?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.