Jump to content
Annons
  • entries
    4
  • comments
    6
  • views
    12,756

About this blog

Reflektioner över allt som korsar min väg

Entries in this blog

LAME 3.100 mp3 för Apple Silicon (arm64)

Det finns fortfarande tillfällen när jag har behov av att kunna koda ljudfiler till mp3. Eftersom det oftast går betydligt snabbare att använda Terminal än att importera ljudfilen i exempelvis Logic Pro och exportera därifrån, kompilerade jag LAME optimerat för just Apple Silicon (M1, arm64). Eftersom det eventuellt kan finnas visst internationellt intresse, skriver jag resten på engelska. In the package: LAME command-line encoder, for encoding audio files in the command-line

Björn Olsberg

Björn Olsberg in Apple Silicon

×
×
  • Create New...