Jump to content

Snetan

Medlem
 • Content Count

  25
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutralt

1 Follower

About Snetan

 • Rank
  Med i gänget
 • Birthday 08/19/1985

About me

 • Kön
  Man
 • Stad/plats
  Uppsala
 1. Tack för ytterligare tips. Är alla absorbenter av typ Auralex/EQ Acoutics/T Akustik något man helst vill undvika eller finns det specifika modeller som gör ett bra jobb? Angående bredbandsabsorbenter misstänker jag att det är egentillverkning som gäller för att inte priset ska rusa iväg? Tar inte basfällorna hand om något de vågor som går rakt mot väggen eller är det redan för sent innan ljudet hinner nå ut till hörnen? De material som riskerar att rundstråla, kan man behandla det med absorbenter också eller är det bord och golv som är i farozonen för att rundstråla? Hade tänkt placera en stor matta under själva arbetsbordet som för övrigt har metallben och homogena träskivor. Bästa hälsningar /Snetan
 2. Tack så mycket för tipsen och den utförliga beskrivningen. Kan tänka mig att det tyvärr är en rätt kostsam historia som jag dessvärre inte har råd till inom en rimlig framtid. Den mobila absorbenten på hjul låter dock som ett klart genomförbart projekt med relativt små medel. Vore det ett dåligt alternativ att sätta upp ett draperi framför rören på den bakre väggen? Tänkte något ändamålsenligt textildraperi som enkelt kan monteras i taket framför rören och plockas bort/krokas av när rummet inte används för mixning. Finns det andra bättre ”budgetalternativ”? Angående den främre väggen hade jag tänkt absorbenter av modellen nedan: En kanske något banal fråga är huruvida man bör placera plattorna omlott som på bilden, d.v.s. varannan lodrätta linjer och varannan vågrätt, eller om man bör ha ett annat mönstersystem. I hörnen, såväl sidor som mot tak hade jag tänkt basfällor i den utsträckning budget tillåter. Är det att föredra att täcka så stor yta av väggen som möjligt av absorbenterna (förutom den yta som täcks av basfällor)? Bästa hälsningar /Snetan
 3. Hej! Påbörjade en tråd för ett par år sedan, men hade dessvärre ingen digitalkamera att dokumentera det fortlöpande arbetet med och arbetstakten har varit både långsam och väldig sporadisk till följd av brist på pengar och tid. Det har dessutom funnits så många bra byggtrådar där det funnits svar på de allra flesta frågor. Riktar ett stort och gemensamt tack till alla som ägnat tid till de nyttiga forumdiskussionerna. Nu är jag så pass långt kommen i byggandet att det är dags för akustikbehandling alternativt vissa justeringar först. Lägger upp en enklare ritning på kontrollrummet samt ett antal bilder för att enklare kunna förstå frågorna nedan. Fråga 1: Den bakre väggen är inte jämn utan 96 cm av totalt 226 cm går 6,7 cm djupare. Som synes på bilden är det också ett antal rör som går längs väggen (några hyresgästers avlopp). Bör jag sätta igen den del av väggen som går djupare/buktar in så att bakre väggen blir jämn eller är långväggarna tillräckligt långa (365 respektive 372 cm) för att ojämnheterna och rören skapar diffusion? Har läst tips på att om avståndet mellan monitorposition och bakre vägg är över 350 cm bör bakre väggen behandlas med diffusorer och i annat fall med absorbenter. Oavsett om jag måste åtgärda bakre väggens djup eller ej avser jag behandla bakre väggen, men vill helst undvika fler små missar så är mer än tacksam för tips. Fråga 2: Ett av de misstag som jag upptäckt nu i efterhand är placeringen av fönstret då den hamnar i spegeltrickets skärningspunkt i förhållande till arbetsbord och monitorer. Dessvärre fanns inte så mycket vägg att jobba med och möjligheten att kunna kommunicera med personen inne i inspelningsrummet, inte enbart via talk back, bidrog till nuvarande utseende. Vid mixning och lyssning skulle ett alternativ kunna vara att skära till absorbent som kan placeras i fönstrets ram och enkelt lyftas bort igen vid inspelning? Finns det andra bra alternativ? Fråga 3: Taket ovanför mixposition är också drabbat av rör som tyvärr sitter där de sitter. Hur avhjälps detta på bästa sätt? Har läst att spegelmetoden kan användas för placering av absorbenter även i takposition och funderar därför på om man kan fästa absorbent utanpå taket, d.v.s. ovanför rören? Bästa hälsningar /Snetan
 4. Påbörjade en tråd för ett par år sedan, men hade dessvärre ingen digitalkamera att dokumentera det fortlöpande arbetet med och arbetstakten har varit både långsam och väldig sporadisk till följd av brist på pengar och tid. Det har dessutom funnits så många bra byggtrådar där det funnits svar på de allra flesta frågor. Riktar ett stort och gemensamt tack till alla som ägnat tid till de nyttiga forumdiskussionerna. Nu är jag så pass långt kommen i byggandet att det är dags för akustikbehandling alternativt vissa justeringar först. Lägger upp en enklare ritning på kontrollrummet samt ett antal bilder för att enklare kunna förstå frågorna nedan. Fråga 1: Den bakre väggen är inte jämn utan 96 cm av totalt 226 cm går 6,7 cm djupare. Som synes på bilden är det också ett antal rör som går längs väggen (några hyresgästers avlopp). Bör jag sätta igen den del av väggen som går djupare/buktar in så att bakre väggen blir jämn eller är långväggarna tillräckligt långa (365 respektive 372 cm) för att ojämnheterna och rören skapar diffusion? Har läst tips på att om avståndet mellan monitorposition och bakre vägg är över 350 cm bör bakre väggen behandlas med diffusorer och i annat fall med absorbenter. Oavsett om jag måste åtgärda bakre väggens djup eller ej avser jag behandla bakre väggen, men vill helst undvika fler små missar så är mer än tacksam för tips. Fråga 2: Ett av de misstag som jag upptäckt nu i efterhand är placeringen av fönstret då den hamnar i spegeltrickets skärningspunkt i förhållande till arbetsbord och monitorer. Dessvärre fanns inte så mycket vägg att jobba med och möjligheten att kunna kommunicera med personen inne i inspelningsrummet, inte enbart via talk back, bidrog till nuvarande utseende. Vid mixning och lyssning skulle ett alternativ kunna vara att skära till absorbent som kan placeras i fönstrets ram och enkelt lyftas bort igen vid inspelning? Finns det andra bra alternativ? Fråga 3: Taket ovanför mixposition är också drabbat av rör som tyvärr sitter där de sitter. Hur avhjälps detta på bästa sätt? Har läst att spegelmetoden kan användas för placering av absorbenter även i takposition och funderar därför på om man kan fästa absorbent utanpå taket, d.v.s. ovanför rören? Bästa hälsningar /Snetan
 5. Tack för ett riktigt schyst länktips och de andra tipsen. Ska även kolla på förslaget med dubbeldörrar med fönster i. Angående regeln; är detta såkallad kortregel 45x95mm? Mvh /Snetan Tackar för tipset. Uttryckte mig lite felaktigt från allra första början, hade tänkt att isolera dörrarna endast på utsidorna, fast då på bägge sidor. Är en begagnad ytterdörr att föredra ändå? Mvh /Snetan
 6. Hej Johnny, Tack så mycket för ditt inlägg. Är onekligen också lite kluven till att spela in livetrummor med tanke på lokalens ringa storlek och den låga takhöjden. För det band som önskar och för mina egna projekt kommer jag nog att lägga trummorna i en lämpligare lokal, men i vissa fall blir det nog efterhandskompenserande. Mvh /Snetan
 7. Hej allesammans! Här kommer ännu en byggtråd av inte alltför sällsynt slag. Även om det kanske råder viss inflation när det gäller byggtrådar är jag av uppfattningen att ”more is less” i det här fallet. Alltid finns det någon specifik fråga som kan vara till glädje för flera personer än bara en själv, trots att den med stor sannolikhet har behandlats på forumet tidigare. Det finns gott om utmärkta byggtrådar och diskussioner och jag har under drygt ett års tid sonderat runt i denna snåriga terräng, iklädd rollen som ickeaktiv observatör. Nu är det dock hög tid att bli lite mer aktiv. Har tidigare varit delaktig i ett studiobyggande i en liten lokal på 12kvm, ett projekt som på det stora hela drogs med för många skavanker, olika viljor och brist på såväl pengar som kunskap. Den aktuella lokalen, belägen i ett källarutrymme i ett studentbostadshus, är 22kvm, takhöjden är 243cm, bredden är 382cm och rummets djup är 576cm. Alla väggar, samt golv och tak är av betong. I källaren, och även ett halvplan ovan, finns en rad andra studios i varierande storlekar. Truminspelningar förekommer i flera av lokalerna och några klagomål från de boende har aldrig förekommit menar hyresvärden, som för övrigt är väl införstådd när det gäller min verksamhetsplan. Risken att bli störd av andra är också relativt liten. De instrument som kommer att spelas in är främst sång, gitarr (el och akustisk, mickad och lajnad), synt, bas, trummor och percussion, men även enstaka blåsinstrument. Sen blir det väl en hel del midi också. Tanken är att börja med att resa en skiljevägg (inklusive montering av karmar, dörr, fönster etc.) för att sedermera, i följande ordning, måla, isolera tak, lägga golv och slutligen ljudisolera och akustikbehandla rummen. Eftersom rummet är relativt litet är jag införstådd med att absolut ljudisolering inte går att uppnå, speciellt inte med en begränsad budget och kunskap. Förhoppningen är att skiljeväggen ska möjliggöra inspelning av trummor och ljudstarka förstärkare med fullgott resultat, med ett så litet läckage som möjligt allt efter de givna förutsättningarna. Rummets ringa storlek öppnar även upp för diskussion om huruvida det överhuvudtaget är lämpligt att dela rummet med en skiljevägg. Under resans gång tänkte jag lägga upp bilder på hur byggandet fortskrider. Dessvärre har jag inte ägnat någon tid till att bemästra programmet Google SketchUp (vilket används flitigt av många aktiva på forumet), utan jag tänkte istället primärt använda foton och, om så önskas, enklare skisser gjorda i Photoshop. Inledningsvis tänkte jag behandla de delar som berör väggen för att sedermera börja diskutera golv, tak och akustikbehandling allteftersom. Väggen För att kunna nyttja lokalen både som inspelningsrum och kontrollrum tänkte jag således resa en skiljevägg ganska precis mitt i rummet. En av de vanligaste fällorna verkar vara den såkallade tripple leaf-effekten (http://www.greengluecompany.com/understandingTripleLeaf.php) så därför tänkte jag bygga väggen enligt följande modell: 3lager gips-->regel-->isolering-->LUFTSPALT-->isolering-->regel-->3lager gips För att i största möjliga mån undvika vibrationer i väggen bygger jag den flytande, d.v.s. att gipsskivornas skarvar inte når betonggolvet eller taket. Efter en hel del läsande har jag förstått att det även är av största vikt att inte väggarna har någon kontakt med varandra. Den enda beröringspunkten kommer oundvikligen att bli fönstret. Fråga 1: Vilka mått bör regeln ha, är 70cm fullgott med tanke på lokalens storlek eller är det 120cm som gäller? Hur stor bör luftspalten vara, är detta beroende på regeltjockleken eller finns det ett standardmått som är oberoende av regelstorleken? Fördelen med att placera väggen på det sätt som jag har tänkt är bl.a. att jag har två separata luftintag och att jag får rikligt med eluttag i båda rummen, så att varken elen behövs dras om eller nya luftintag installeras. En av nackdelarna blir extraarbetet med att såga ut gipset runt rören i taket, samt att isolera riktigt tätt kring dessa. Fråga 2: Är det lämpligast att isolera kring rören med fog eller silikon, eller kräver problemet en annan lösning? Fråga 3: Hur fäster man isoleringen på bästa tänkbara sätt så att det håller sig på plats inne i regelverket? Diskussionerna kring sten- respektive glasull verkar bitvis gå isär, finns det några generella rekommendationer eller undersökningar som bevisar den enas eller andras överlägsenhet? Fönster Här verkar det som om det självklara valet av material är lamellglas. Om jag har förstått saken rätt är det även en fördel att använda sig av två rutor, gärna med olika tjocklek. Här hade jag tänkt mig något i storleksordningen 12mm och 9mm, där den tjockaste rutan kommer att placeras mot inspelningsrummet. Har följt diskussionerna om att montera glasen med en viss vinkel. Vissa påstår att detta bitvis skulle reducera problem med stående vågor, medan andra menar att den önskade effekten är mycket låg. Fråga 1: Andra tankar kring vinkel på glasen är om det blir svårare att täta runt glasen om det är vinkel på dem, eller om detta blir ett ringa problem? Om jag har förstått saken rätt bidrar i alla fall vinklade glas till att sprida ljus och ljudvågorna på ett mer önskvärt sett som bl.a. minskar spegeleffekten och reflektioner när man tittar genom rutorna. Vad gäller fönstret i övrigt tänkte jag använda mig av Adrumdrums ritningar, bilder och tips som utgångspunkt och mall. Dessa går bl.a. att finna i följande två trådar: //forum.studio.se/index.php?showtopic=65688 //forum.studio.se/index.php?showtopic=77398 Dörrar Min tanke är att sätta upp dubbla dörrar, d.v.s. en dörr och karm i varje regel/vägg. Tyvärr räcker inte budgeten till för att använda endast en dörr av prima ljudisolerat slag, utan jag tänkte istället försöka kompensera detta med två stycken enkla släta dörrar av följande modell: http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-110280.aspx Eftersom dessa dörrars ljudisolerande egenskaper inte är fullt ändamålsenliga är tanken att isolera dessa, både på in- och utsidorna. Fråga 1: Är detta en rimlig lösning, eller finns det andra lika kostnadseffektiva lösningar som är bättre? Fråga 2: Hur isolerar man runt om dörrarna (glipan mellan dörr och karm) på allra bästa sätt? Bör man koncentrera sig på att täta med lister längs med karmen? Kabeldragning Denna uppgift är den fråga som jag uppfattar som allra mest problematisk. Som tur är behövs den avklaras först en bit in i byggprocessen. Från kontrollrummet in till inspelningsrummet hoppas jag kunna ha följande uppsättning: - 12 till 18 XLR - 2 till 4 tele - USB/Firewire - Midi Fråga 1: Har jag missat något eller verkar detta vara rimligt i kabelväg? Den lösning som Alexho har använt sig av (se bilden längs upp till höger i galleriet i länken nedan) verkar onekligen som ett välisolerat och högst smidigt sätt. http://www.vrstudio.se/galleri.html Fråga 2: Är det någon som har mer detaljerade ritningar av en liknande skapelse, eller som har andra tips och lösningar på problemet? En av mina förhoppningar är att slippa dra kablar som ”låses” fast i väggen genom att man cementerar fast dem bildligt och bokstavligt talat. Ser fram emot en lärorik period, en massa intressanta kommentarer, spännande diskussioner och förhoppningsvis ett lyckat studiobygge. Här kommer ett par bilder på lokalen i sitt nuvarande skick. /Snetan
 8. Skulle gärna ta en koll på bilden om du fortfarande har den kvar och har möjlighet att mejla/publicera den? Kommer att tampas med kabeldragningsdilemmat inom en snar framtid och är mycket tacksam för alla råd och tips. /Snetan
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.