Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/29/2020 in 707e1de1f4c11002ccdd61500269a945 Comments

  1. 1 point
    Det finns fler alternativ som jag tycker borde nämnas. Tex Sonnox Oxford Dynamic EQ (dyr) och vill ha något billigare alternativ så brukar man kunna köpa waves F6 för 29$.
  2. 1 point
    Som ovanstående påpekar är ljudskillnaden minimal, för att inte säga ohörbar. Du kan med gott samvete använda ditt inspelningsprograms medföljande pluggar. Det samma gäller limitern. Mvh Jon
  3. 1 point
    Rörande ljudkvaliteten så är det ytterst liten skillnad om man gör samma sak. Fabfilter har fler möjligheter och är väldigt lättjobbat. De har dessutom väldigt bra visualisering så de är extra för artiklar och demos, men de kommer inte ge dig något skivkontrakt.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.