Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/07/2010 in Blog Comments

  1. Haha, ja den är riktigt go. Brukar tänka att jag måste överdriva lite i mina exempel så det kommer fram genom YouTubes komprimering hehe.
    1 point
  2. Hej Greenlight! Tja … kanske kan man skilja på det som berör en personligen å den ena sidan, och det som är av god kvalitet mer objektivt å den andra. Till den senare kategorin hör, som jag ser det, sådan musik som lyckas med sin avsikt, helt oavsett genre. En tramsig danslåt som faktiskt får folk att dansa är lyckad. En finstämd kärleksballad som lämnar lyssnarna kalla är det inte. Vad man sedan gillar själv beror på väldigt många faktorer: sinnesstämning, minnen, förtrogenhet med genren etc. A&R-folket skulle nog svara att ju mer låten går att sälja, desto bä
    1 point
  3. Spännande läsning och bra musik! Kommer att tänka på Jan Johanssons kompositioner.
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...