Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/18/2021 in all areas

  1. Om du menar det melodin som spelar så är den för mig lite rörig och ostrukturerad. Förenkla kanske. Saknar något som tar tag i botten, baskaggen skulle behöva lite support av en bassynt med lite mer botten, baskaggen känner sig lite ensam. 🙂
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...