Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/19/2020 in all areas

  1. 1 point
    Håller med! När den här röstningen är över och vinnaren presenteras så vore det riktigt skoj om de som kom bäst till (eller alla deltagare, för den delen) berättar om hur de har gjort. 👍
  2. 1 point
    lyssnat på samtliga bidrag... många olika tolkningar. Hörde att min saknar liiite uper mid och en aning tydlighet. Trots detta är jag nöjd, alla har vi kommit olika långt i vårt mixande samt att man inte kunde ha tillräcklig lyssning innan man skickade in.. "Skyller på familjen"* ^^ BRA JOBBBAT ALLA!!
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.