Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/14/2020 in all areas

  1. 1 point
    Definitivt en hit - 10 av 10. Är det du som sjunger? Superbra sång och övriga instrument. Det enda jag skulle vilja ha är lite mer "rörelse" på refrängerna, svårt att förklara men, kanske någon funkig wah wah-kompgitarrfigur trots det låga tempot?
  2. 1 point
    Rätt irriterande ljud, men det kan såklart vara en genre som för mig är outforskad.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.