Jump to content
Annons

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/04/2020 in all areas

  1. 1 point
    Nu verkar den även vara användbar på OSX för de flesta.
  2. 1 point
    Du borde utveckla betraktelsen. Att fastna vid ”clown”, ”own agenda” och ”shame on you” utan att utveckla varför eller på vilket sätt en person får dessa benämningar kopplade till sig gör att låten för mig känns som den använder samma grepp som republikanerna använder i trumpbubblorna på tex Facebook. Dvs relativt poänglösa hån mot demokratiska politiker som ofta ska föreställa humor. Stoppa gärna i något som personifierar hans gärningar. Det kan vara allt från att han skakar hand väldigt länge, till att han är bästa kompis med Kim i Nordkorea. Det är ju klart att frågan uppstår: Hur skulle du själv ha gjort? Jag gjorde själv en låt där jag betraktade världstemperauren i politiken under obamatiden: White Feather
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.