Jump to content
Annons

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/16/2020 in all areas

  1. 1 point
    Det går ju att sidechaina olika hårt, så pass att basen knappt hörs varje gång kicken slår. Det är en smaksak vad man är ute efter. Absolut, sågtand som sågtand så länge du förstår hur jag menar med lager Jag förutsätter alltid att det inte finns nån preset, och gör egna lager själv. Hihats, t ex som i tick-tick-tschh-tick, tick-tick-tschh-tick, tick-tick-tschh-tick. Finns mycket att laborera med. Lyssna på dina favoritlåtar och kopiera därifrån.
  2. 1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.