Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/25/2019 in all areas

  1. 1 point
    I tipset “Skapa bredd i dina mixar med panorering”, så gick vi kort igenom vikten av att placera ut de olika ljuden eller instrumenten enligt en vänster–högerskala, det vill säga panorering, för att skapa bredd. I det här tipset ska vi titta på ett av sätten som du skapar djup i mixen, nämligen genom att använda reverb och delay. Gällande reverb så fungerar det så att ju längre reverb du använder desto ”längre bort” kommer ljudet, och du får ett mer avlägset ljud. Längden på reverbet har två viktiga parametrar: storleken på rummet, det vill säga rumskaraktären i ditt reverb, som exempelvis “Room”, “Chamber”, “Hall” eller liknande och sedan väljer du tiden på efterklangen (decay). Ju kortare tid på efterklangen du väljer, desto mindre blir reverbet, och ju större rum du använder desto längre tid låter reverbet. Genom att skruva på “mix” i reverb-inställningen, så bestämmer du hur ”långt in” i rummet du vill placera instrumentet. Delay funkar ungefär på samma sätt men här hör du ”ljudstudsar” istället för olika rum. Du kan välja att använda långa tider på studsarna för att få känslan av att ljudet är långt bort, och med kortare tid bli effekten den motsatta. Här finner du del 2: skapa djup i din mix med rätt frekvenser
  2. 1 point
    Glömde att kolla att det vara stereokabel vilket det inte var så jag har några över mot porto kostnad. Funkar väl till pedaler och sånt kan jag tro och jag har bara en så det går inte åt många. https://www.gear4music.se/sv/Gitarr-bas/Tele-tele-patchkabel-15cm-6-pack/6TJ https://www.gear4music.se/sv/Gitarr-bas/Tele-tele-patchkabel-30cm-6-pack/6TK
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.