Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/08/2019 in all areas

  1. 1 point
    He he..jag vet ju inte vem du tänker på... Fint att du tycker det låter okej i dina lurar! Tror jag har en helt annan kontroll med de nya studiomonitorerna nu..känns som att jag kan lita mer på vad jag hör nu i och med att det är bättre balans i dessa monitorer än i mina gamla högtalare + subbas! Lätt att skruva lite för mycket på subben så att balansen blir skev. Nu är jag riktigt taggad på att skapa musik framöver! Tack för synpunkten på hur den nya nivåjusteringen på min låt lät förresten!
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...