Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/09/2018 in all areas

  1. 1 point
    Mycket snyggt, diggar starkt! Det enda jag reagerade över är att sången låter liiite som ett lapptäcke av olika tagningar.
  2. 1 point
    Vem tar sig tid att lyssna på din musik? Eller rättare sagt: Vem fortsätter att lyssna på din musik? Två högst relevanta frågor i vår tids slit-och-släng-samhälle.Läs hela artikeln här
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...