Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/23/2018 in all areas

  1. Densitet är egentligen inget man kollar efter, det är luftflödesmotståndet. Ju lägre luftflödesmotstånd ju lättare kan ljudet åka in i stenullen. Man kan också säga att ju tjockare du bygger ju lägre luftflödesmotstånd måste du ha. Ju tjockare, ju lägre ner i basen absorberar du också. Hur långt ner vill du absorbera? Här är en kalkylator där du kan prova olika luftflödesmotstånd och tjocklek: http://www.acousticmodelling.com/mlink.php?m=6&im=1&l1=10 cm&s14=2&d14=100&v14=8200&l2=20 cm&s24=2&d24=200&v24=820
    1 point
  2. Du får gärna förklara dig? Jag pratade alltså om monitorer, specifikt med bra mid, Lite svårt att söka på det. Du behöver ju inte läsa om det inte passar.
    1 point
  3. Ett mixerbord som gör det hela bättre än ditt Focusrite tror jag inte du kan uppnå utan att kliva upp i helt andra prisklasser. Det du tjänar mest på är gratis. Nämligen att hårdkolla youtubevideos om produktion samt att läsa på om rumsbehandling.
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.