Jump to content
Annons

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Past hour
  2. Gretsch visar upp ett par nya modeller i sin Electromatic-serie: Rat Rod Hollow Body och Baritone. Studios nyhetsbevakning på Namm görs i samarbete med Universal Audio.
  3. Today
  4. Idag fyller ”den gode” år om han nu lever.
  5. Fender visar upp Parallel Universe Volume II på NAMM 2020, och berättar här mer om de två modellerna Tele Mágico och Maverick Dorado. Studios nyhetsbevakning på Namm görs i samarbete med Universal Audio.
  6. Inte min musik alls men, Sjukt bra refräng som fastnar! Jag vill också ha tex kör på refrängen och mer dynamik (varför inte tex börja en refrängrunda med i princip bara sång för att sen ”braka loss”?). Verserna får gärna vara tunna och med få instrument men du kanske ska ge kompet mer eq-botten?
  7. Mmm... Låter gott. Hm... Nu blev man hungrig också... Inget nytt under solen men ändå... Vilka musiker... Dessutom en av James LaBries bästa sånginsatser. Kpd?
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.